طراحی متریال

سیالات >
4
4 (6)
رایگان
یاسمین
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
پیشرفته
5 سخنرانی
10 hours
افزودن به لیست دلخواه
رایگان
آرشیتکتور >
4
4 (6)
رایگان
یاسمین
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
پیشرفته
5 سخنرانی
10 hours
افزودن به لیست دلخواه
رایگان